Samsung Galaxy S20 FE 5G ได้รับการอัปเดตอีกครั้งพร้อม Patch ความปลอดภัย กันยายน 2021

  Samsung ปล่อยอัปเดตให้กับ Galaxy S20 FE 5G มาพร้อมกับ Patch Update ใหม่ล่าสุด