Samsung Galaxy A32 ได้รับการอัปเดต Patch ความปลอดภัย กรกฎาคม 2022 ก่อนเรือธง

  Samsung ปล่อย Patch Update ให้กับ Galaxy A32 ในเกาหลีใต้เป็นเดือนกรกฎาคม 2022