Samsung เปิดเผยรายได้รอบล่าสุด ทำลายสถิติใหม่จากการขาย Galaxy S22 Ultra

  Samsung เปิดเผยผลประกอบการรอบล่าสุด ทำลายสถิติสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะ Samsung Galaxy S22 Ultra