Samsung เตรียมปล่อยอัปเดต Galaxy S22 Ultra รอบใหม่ ปรับปรุงเรื่องกล้องให้ดีมากขึ้น

  Samsung เริ่มปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการพร้อมกับ Patch ความปลอดภัยในเดือนมิถุนายน ให้กับ Galaxy S22 Ultra และมีการปรับปรุงเรื่องกล้อง