Samsung เข้าร่วมกับมาตรฐานการรับ – ส่งไฟล์ MTA กับมือถือจีน คาดว่าเตรียมใช้กับบนระบบ Quick Share

  ในที่สุด Samsung ก็เข้าร่วมกับการมาตรฐานการรับส่ง File แบบ MTA กับมือถือที่มาจากจีนแล้ว