Samsung ส่งอัปเดตให้ Galaxy Buds Pro แก้ปัญหาเรื่องอัลกอริทึมการชาร์จไฟใหม่

  ผู้ใช้งาน Galaxy Buds Pro โปรดทราบตอนนี้ Samsung ปล่อยอัปเดตใหม่ที่มีการปรับปรุงเรื่องของ อัลกอริทึมในการชาร์จไฟ