Samsung ปล่อยอัปเดตให้ Galaxy Buds 2 และ Galaxy Buds Live รองรับฟีเจอร์เสียงรอบทิศ

  Samsung ปล่อย Firmware ใหม่ให้กับ Galaxy Buds 2 และ Galaxy Live รองรับฟีเจอร์เสียงรอบทิศ