Reddit เริ่มปล่อยฟีเจอร์ฟีดวิดีโอคล้าย TikTok ให้ผู้ใช้ iOS ได้ใช้งานแล้ว

  ในทุกวันนี้แอปโซเชียลมีเดียหลาย ๆ ตัวมักจะมีหนึ่งฟีเจอร์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงนี้ด้วย นั่นก็คือฟีดวิดีโอ