Panasonic และ Leica จับมือรวมเป็นพันธมิตรใหม่ ในชื่อ L² Technology (Leica x Lumix)

  Panasonic และ Leica 2 แบรนด์กล้องดัง ได้ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทั้ง Leica และ LUMIX ในชื่อ ‘L² Technology’