Palm กำลังจะกลับมาด้วยหูฟังไร้สายเจอกัน 26 ตุลาคม นี้

palm กำลังจะกลับมาด้วยการเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้