ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OPPO ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุม Tencent Technology Forum for Information Accessibility ซึ่งเขาได้สาธิตเทคโนโลยีการตรวจจับการมองเห็นสีของบริษัท ที่พัฒนาเพื่อผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นสี