MQDC ประกาศความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Accenture เตรียมพัฒนาโครงการเมตาเวิร์ส

  บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ประกาศความร่วมมือกับเอคเซนเชอร์ (Accenture) เพื่อพัฒนา Metaverse ให้กับ MQDC