Microsoft เตรียมเปิดฟีเจอร์แสดงผล Stream Audio จากมือถือ Android ควบคุมผ่าน Windows 11

  Microsoft ทดลองปล่อยฟีเจอร์แสดงผล Stream Audio เปิดเพลงควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือได้ง่าย