Meta ฮุบ Luxecel ผู้ผลิตเลนส์แว่นอัจฉริยะ หวังเร่งพัฒนาแว่น AR อันแรก

  Meta เข้าซื้อกิจการ Luxexcel บริษัทเชี่ยวชาญการผลิตเลนส์สำหรับแว่นอัจฉริยะ (Smart Glasses) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ