MAXST เปิดตัว MAXST AR SDK 6.1.0

โซล, เกาหลีใต้, 18 ก.ย. 2566 — หลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวแว่นตา MR รุ่นล่าสุด Vision Pro ความสนใจของตลาดต่อเมตาเวิร์สก็ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง MR หรือ Mixed Reality เป็นคําที่รวม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เข้าด้วยกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมจะเรียกรวมกันว่า XR (Extended Reality) เทคโนโลยีหลักของ XR คือ AR ซึ่งเชื่อมโยงวัตถุและพื้นที่โลกแห่งความเป็นจริงกับเทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติที่สามารถสร้างโลกเสมือนจริงอย่างสมจริง ในเกาหลีใต้มีบริษัทชื่อ MAXST (#377030) ที่อุทิศตนมา 13 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก AR และเทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อสร้างเมตาเวิร์ส XR ที่เสมือนจริงอย่างแท้จริง MAXST ประสบความสําเร็จอย่างมากโดยได้จดทะเบียนในตลาด KOSDAQ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีพิเศษเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2564

MAXST AR SDK 6.0 หนึ่งในผลิตภัณฑ์พาณิชย์ของ MAXST เป็นชุดพัฒนาแอป AR ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและแชร์ประสบการณ์ AR ได้ จนถึงปัจจุบันมีแอป AR ที่พัฒนาขึ้นรวมกว่า 8,500 แอปพลิเคชันทั่วประมาณ 50 ประเทศ ซึ่งถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขา เช่น การศึกษา ความบันเทิง ธุรกิจ สังคม การท่องเที่ยว สุขภาพ และอื่นๆ

MAXST AR SDK 6.0 นี้จะถูกอัปเดตเป็น MAXST AR SDK 6.1.0 ในวันที่ 19 กันยายน 2566 อัปเดตนี้นํามาซึ่งการปรับปรุงอย่างมากสําหรับประสิทธิภาพในการติดตามตําแหน่งของ trackers ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ประสบการณ์ AR มีความสมจริงและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายการสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

https://imgur.com/a/RtQL9Jd 

MAXST ได้รับเชิญไปนําเสนอบทความเกี่ยวกับการรู้จําพื้นที่ 3 มิติในการประชุมด้านหุ่นยนต์ชั้นนําอย่าง ICRA 2023 (International Conference on Robotics and Automation) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา MAXST AR SDK ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา AR ระดับโลก อัปเดตนี้จะไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการรู้จําเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตของเป้าหมายที่สามารถรู้จําได้บนอุปกรณ์โลคัลอีกด้วย การขยายขอบเขตนี้สําเร็จลุล่วงโดยการปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลการฝึกสอนใน Object Tracker, Object Fusion Tracker และ Space Tracker ทําให้สามารถรู้จําวัตถุและพื้นที่ 3 มิติได้จากระยะทางที่ไกลกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า

สําหรับ AR เกมมิ่งและการศึกษา อัปเดตนี้นํามาซึ่งการรู้จําตัวละครและวัตถุที่แม่นยํามากขึ้น ส่งผลให้ประสบการณ์เกมมิ่งมีความเสมือนจริงมากขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงการรู้จําภาพและโมเดล 3 มิติหลายภาพ ทําให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความลุ่มลึกมากขึ้น ในบริบทของ AR ช้อปปิ้ง จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งโดยการรู้จําผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ในภาคการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จะช่วยขยายประสบการณ์การท่องเที่ยว AR โดยการรู้จําแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

MAXST AR SDK 6.1.0 ยังได้แนะนําคุณสมบัติการบรรจุแผนที่ที่มุ่งขยายจํานวนเป้าหมายที่สามารถโหลดบนอุปกรณ์เดี่ยวได้อย่างมีนัยสําคัญ ด้วยอัปเดตนี้ ความจุในการโหลดเป้าห