MacBook 12 นิ้วเตรียมเข้ารายชื่อสินค้าล้าสมัยในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน นี้

  ลือกันมาว่า MacBook ขนาด 12 นิ้วอาจจะกลายเป็นสินค้าล้าสมัยภายในเดือนมิถุนายน 2023