Logitech G Cloud เครื่องเล่นเกมเพื่อสายพก พร้อม 7 นิ้ว FHD ใช้ได้นาน 12 ชั่วโมง

  เปิดตัวแล้วครับ Logitech G Cloud เครื่องเล่นกมพกพาใช้ระบบปฏิบัติการ Android และมาพร้อมกับสามารถเชื่อมต่อเกมบน Cloud