Intel Core i5-12400F หลุดออกมาวางขายหน้าร้านแล้วในเปรู

  ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเปรูได้มีการนำเอา Intel Core i5-12400F ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่สามารถ Overclock ได้พร้อม CPU Cooler