Instagram ประกาศหยุดโครงการ Instagram Kids หลังถูกโจมตีอย่างหนัก

  Instagram ขึ้นสถานะของ Instagram Kids เพราะมีการโจมตีหนักและมีลูกเล่นเหมือนกับ Instagrm ทัวไป