ifixit เผยภาพภายในและแกะภายในของ iPhone 13 Pro ได้คะแนนซ่อมง่ายกว่าที่คิด

  เว็บไซต์ ifixit เผยข้อมูลการแกะและ คะแนนการซ่อมของ iPhone 13 Pro / 13 Pro Max