เพื่อต่อสู้กับการขัดขวางจากสหรัฐฯ Huawei จึงต้องอัดฉีดเงินเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา คิดเป็นจำนวน 22,000 ล้านเหรียญ (ประมาณ 759,000 ล้านบาท)