Happy World Sleep Day! เทรนด์ดูแลสุขภาพการนอนมาแรง

  มีเหตุผลที่เรานอนหลับนับเป็น 1 ใน 3 ของชีวิต การนอนหลับที่เต็มที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราได้รับการฟื้นฟู การนอนหลับไม่เพียงพออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน