Google Cloud เปิดตัวนวัตกรรม AI ใหม่สำหรับผู้ค้าปลีก

  ผสานเทคโนโลยีเข้ากับแพลตฟอร์ม ai.RETAIL ของ Accenture ส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์