Google จ่ายเงินเกือบ 400 ล้านเหรียญเพื่อยุติคดีติดตามตัวลูกค้าที่ 40 รัฐทั่วสหรัฐฯ ร่วมกับฟ้อง

  Google ตกลงจ่ายเงินกว่า 391.5 ล้านเหรียญ (ราว 13,981 ล้านบาท) เพื่อยุติคดีที่อัยการ 40 รัฐทั่วสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีการติดตามที่อยู่ของผู้ใช้