Fitbit ยอมรับว่าปัญหาที่ Charge 5 ตัดการเชื่อมต่อจากมือถือเองมีจริงและกำลังแก้ไขอยู่

  ผู้ใข้งาน Fitbit Charge 5 หลายคนเจอปัญหาอยู่ดีๆ ก็หลุดการเชื่อมต่อเองโดยไร้สาเหตุ