DxOMark เผยคะแนนทดสอบกล้องสมาร์ตโฟน Huawei P50 Pro ได้สูงสุดในโลก

  DxOMark ได้เปิดเผยคะแนนทดสอบกล้องของ Huawei P50 Pro ซึ่งสามารถทำคะแนนทดสอบไปทั้งสิ้น 144 คะแนน