Cruise เป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตการให้ใช้งานรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในรัฐแคลิฟอร์เนีย