CPF เข้าถือหุ้นธุรกิจหมูในจีน ขึ้นเป็นผู้ประกอบการครบวงจร

บอร์ด “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”ไฟเขียวบริษัทย่อย ซื้อกิจการธุรกิจสุกรในจีน รวม 24 บริษัท  มูลค่า 1.3 แสนล้าน หนุนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสุกรอย่างครบวงจร พร้อมดันกำไรเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)บริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI) เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีนจำนวน 43 บริษัท จาก Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd. (ผู้ขาย)

ทั้งนี้ CTI จะชำระค่าตอบแทนในมูลค่า 28,140 ล้านเรนมินบี หรือประมาณ 131,287 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะออกหุ้นใหม่เป็นการชำระราคาให้แก่ผู้ขาย เพื่อควบรวมธุรกิจขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทสุกรชั้นนำในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดสุกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.3 ต่อปีใน 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2553 ถึง 2562 (ตามข้อมูลสถิติที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน)

สำหรับCTI จะออกหุ้นใหม่คิดเป็น 65%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของCTI หลังจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย ซึ่งทำให้การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินจากการเข้าซื้อเพิ่มขึ้น

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้ CTI ได้ขยายการประกอบธุรกิจเข้าสู่ตลาดสุกรของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต เป็นการรวมการดำเนินธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ซึ่งจะทำให้ CTI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสุกรครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสุกร โรงชำแหละและแปรรูปสุกร ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการประสานประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบและขยายธุรกิจออกไปได้มากขึ้น

  • ‘ลุงตู่’ ยืนยันรัฐบาลตูดไม่ขาด – อึ้งไหม! รัฐบาลมีงบใช้แค่ 8.2 แสนล้าน | ลึกแต่ไม่ลับ | 15 ก.ย. 63

  • 'ครม.' ตั้ง 'ณัฐพล นาคพาณิชย์' นั่ง 'เลขาฯ สมช.' คนใหม่

  • "หุ้นไทย" ภาคเช้า ปิดที่ 1,278.54 จุด บวก 6.20 จุด หรือ 0.49%

อย่างไรก็ตามหากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สำเร็จ จะทำให้ CTI มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากธุรกิจสุกรที่มีผลกำไรที่ดี มีต้นทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากการควบรวมธุรกิจครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การอนุมัติการเข้าทำรายการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยซีพีเอฟได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2563 ขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในวันที่ 27 ต.ค.นี้

ทั้งนี้Chia Tai Investment Co., Ltd. หรือ CTI ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟผ่าน C.P. Pokphand Co., Ltd. หรือ CPP ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง