Apple Maps มีการปรับปรุงการแสดงผลในหลายประเทศให้ดีขึ้น

  Apple ได้มีการเผยโฉมการปรับปรุงแผนที่ทั้งหมด 6 ประเทศ ทำให้การแสดงผลดูดีที่สุด