Apple เปิดตัวฟีเจอร์คุ้มครองเด็ก สแกน เซ็นเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม พร้อมรายงานผู้ปกครอง

  วันนี้แอปเปิ้ล (Apple) ได้ประกาศเตรียมเพิ่มฟีเจอร์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี