Apple เตรียมวางขายสาย Thunderbolt 4 Pro (3 เมตร) ราคา 5,390 บาท!

  Apple เพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่บนเว็บไซต์ได้แก่ สาย Thunderbolt 4 Pro ความยาว 3 เมตร ราคา 5,390 บาท ซึ่งสำหรับหลายคนอาจจะมีราคาค่อนข้างแรง