Apple เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030

  Apple เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 โดยการเพิ่มพลังงานสะอาดอีก 9 กิกะวัตต์ และเพิ่มจำนวนซัพพลายเออร์ที่ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอีก 2 เท่า