Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม รายได้เพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซนต์

  ในวันนี้ Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2021 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2021