Apple กลับลำให้ BOE มาผลิตหน้าจอ OLED ของ iPhone 14 Series อีกครั้ง

  ในที่สุด BOE ได้รับสัญญาณไฟเขียนให้ผลิตหน้าจอของ iPhone 14 Series