Hootsuite เว็บไซต์ที่รายงานสถิติและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต และสมาร์ตโฟน ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก