7 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ติดมาจากการใช้โซเชียลมีเดีย

  ทุกวันนี้ โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ด้วยความที่มันทำให้ทั้งโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต