แม้บริษัทเทคฯทั่วโลกจะไม่อยากพึ่งโรงงานจีน แต่ก็เหมือนจะทำไม่ได้

  ในไม่กี่ปีมานี้บริษัทเทคโนโลยีหลายรายรวมถึงซัพพลายเออร์ของ Apple, Amazon, Google, Dell และ Microsoft