แผนส่งดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลก

  ดาวเทียมทดลองขนาดเล็กนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิผลของวัสดุไม้ภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรงในอวกาศ