แนะนำ 5 เทคนิคการเลือกหูฟังง่ายๆ ให้ถนอมหู ที่คนไม่เคยรู้

  หูฟัง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของเสียง ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานหูฟังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19