แทนที่ Galaxy Note! เผย Galaxy Z Fold 3 จะรองรับ S-PEN และ UWB

  Galaxy Z Fold 3 ตอนนี้ได้ลิสต์รายชื่อกับคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal Communication Commission: FCC)