เสพสื่อให้หลากหลาย รู้ให้มากกว่าเฉพาะเรื่องที่ถูกใจ

  ช่วงประมาณสองสัปดาห์ก่อน มีประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวลงในช่องทางออนไลน์ของหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์ดังตั้งแต่ช่วงเวลากลางวัน