เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนกระตุ้น COVID-19 ชนิดใหม่

Covid-19, vaccine booster, injection vial, vaccine, omikron.

ในการอัปเดตตารางการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่รอคอยมานาน คณะกรรมการวัคซีนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐ แนะนําให้ทุกคนที่อายุหกเดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนกระตุ้นอีกเข็ม

ในการอัปเดตตารางการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่รอคอยมานาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐ แนะนําเมื่อวันที่ 12 กันยายนว่าทุกคนที่อายุหกเดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนกระตุ้นอีกเข็ม ผู้อํานวยการ CDC ดร. แมนดี้ โคเฮน ให้การรับรองคําแนะนําที่ทําโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภายนอกของหน่วยงาน

วัคซีนนั้นจะเป็นวัคซีนตัวใหม่ที่ได้รับอนุมัติโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) เพียงวันก่อนหน้านี้ FDA อนุมัติวัคซีน mRNA ที่ผลิตโดย Moderna และ Pfizer-BioNTech ที่เป้าหมายต่อสายพันธุ์ XBB.1.5 สําหรับทุกคนอายุ 12 ปีขึ้นไป และออกการอนุญาตให้ใช้ฉุกเฉินสําหรับวัคซีน mRNA สําหรับเด็กอายุหกเดือนถึง 11 ปี การดําเนินการของ FDA ยังหมายความว่าวัคซีนที่อัปเดตแล้วเป็นวัคซีนเพียงตัวเดียวที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ต่อ COVID-19 การกระตุ้นก่อนหน้านี้ต่อ BA.4/5 ไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป

ในการลงคะแนน 13 ต่อ 1 เสียง คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของ CDC ตัดสินใจว่าการฉีดวัคซีนแบบทั่วถึงให้กับทุกคนที่มีอายุหกเดือนขึ้นไปจะให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งในการติดเชื้อในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนี้ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จาก COVID-19 เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม นักวิทยาศาสตร์ CDC รายงาน และในขณะที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แต่ครึ่งหนึ่งของเด็กอายุต่ํากว่าห้าปีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่มีภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องเตือนว่าแม้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถป่วยรุนแรงจาก COVID-19

ถึงแม้จะมีการลงคะแนนเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์เกือบทั้งหมด แต่สมาชิกคณะกรรมการก็แสดงความกังวลหลายประการ ประการแรก วัคซีนใหม่เหล่านี้เป้าหมายที่ สายพันธุ์ XBB.1.5 – ซึ่งไม่ใช่ไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป แต่เป็นไวรัสที่แพร่ระบาดมากที่สุดเมื่อต้นฤดูร้อน เมื่อ FDA ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปใช้วัคซีนใหม่ ในขณะนั้นหน่วยงานแนะนําให้ผู้ผลิตเริ่มผลิตวัคซีนที่เป้าหมายสายพันธุ์นั้น แต่ XBB.1.5 ตั้งแต่นั้นมาได้ถูกแทนที่ด้วยสายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ รวมถึง EG.5.1 และ BA.2.86

บางสมาชิกสงสัยว่าวัคซีนที่อัปเดตแล้วควรแนะนําให้กับคนส่วนใหญ่หรือเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนจาก COVID-19 เช่น เด็กเล็กมาก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง Dr. Matt Daley นักวิจัยอาวุโสที่ Institute for Health Research ของ Kaiser Permanente Colorado และหัวหน้ากลุ่มงาน