เรื่องควรรู้ ปากกาของ Samsung Galaxy Z Fold3 เป็นแบบเฉพาะไม่สามารถใช้กับรุ่นเก่าได้

  ถึงแม้ว่า Samsung Galaxy Z Fold3 จะรองรับปากกา S Pen ได้แล้ว แต่ว่าปากกานั้นไม่ใช่ปากกรุ่นเดิมนะ