เมื่อ! ระบบเสียงตามตำแหน่งจะพลิกโฉมวงการเพลง

  โดยคำอธิบายเหล่านี้เป็นของ Zane Lowe จาก Apple Music ซึ่งจะอธิบายว่าระบบเสียงตามตำแหน่งจะพลิกโฉมวงการเพลงอย่างไร