เมื่อผู้ใช้ iPhone ในสหรัฐอเมริกาแซงหน้า Android ในเดือนมิถุนายน

  Counterpoint Research ได้เปิดเผยว่า iPhone ในสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนแบ่งการตลาดที่เกินครึ่งเมื่อเทียบกับมือถือในระบบปฏิบัติการอื่นๆ พอสมควร