เผยภาพแผ่น Vapor Chambers ของ Galaxy S23 Ultra ใหญ่จริงอะไรจริง

  Ice Universe เผยภาพแผ้นระบายความร้อน Vapor Chambers ของ Galaxy S23 Ultra ใหญ่กว่าเดิม