เผยข้อมูลที่ชาร์จ Xiaomi 13 Ultra จะได้ที่ชาร์จไฟสาย 90W ส่วน Xiaomi Pad 6 จะอยู่ที่ 67W

  หน่วยงาน 3C เผยข้อมูลที่ชาร์จไฟ Xiaomi 13 Ultra จะได้กำลัง 90W แต่ที่ชาร์จของ Xiaomi Pad 6 จะอยู่ที่ 67W