เปิด 3 พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ ปัจจัยขับเคลื่อน SME ไทยเติบโต จากงาน BOOTCAMP DAY

  LINE จัดงาน BOOTCAMP DAY อีเวนท์สัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี มุ่งเสริมความรู้ เพิ่มศักยภาพ ให้ SME ไทยพร้อมเติบโตต่อได้อย่างมั่นใจ