เปิดตัวฟิล์ม CineStill 400D สีนุ่มหวานชวนฝัน ในฟอร์แมต 135 และ 120

  หลังจากที่ Kodak เพิ่งเปิดประกาศเอาฟิล์ม ‘Kodak Gold 200’ ฟอร์แมต 120 กลับมาวางขายใหม่ ค่าย CineStill