เปิดชื่อผู้ผลิตชิป Tensor รุ่นที่ 2 ใหม่จาก Google นั่นคือ Samsung

  มีการเปิดเผยรายชื่อว่าผู้ผลิตชิป Tensor ใหม่สำหรับ Pixel 7 Series นั่นคือ Samsung